Tính năng nổi bật của phần mềm Quản lý công trình 365

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Quản lý danh sách chủ đầu tư, thông tin chủ đầu tư ngay trên phần mềm.

Nhà thầu

Nhà thầu

Quản lý danh sách nhà thầu, thông tin nhà thầu giúp cho việc tìm kiếm nhanh chóng tức thì.

Công trình

Công trình

Quản lý danh sách công trình, các thông tin chi tiết về công trình xây dựng (quy mô, dài, rộng, diện tích xây dựng,…), các file thông tin đính kèm đi cùng.

Kế hoạch

Kế hoạch

Thiết lập và quản lý kế hoạch thi công cho công trình dễ dàng nhanh chóng.

Định mức chi phí

Định mức chi phí

Định mức chi phí cho các hạng mục công việc theo kế hoạch đã đặt ra.

Hợp đồng

Hợp đồng

Tạo và quản lý hợp đồng nhận thầu. Quản lý hồ sơ thanh toán và thanh toán hợp đồng.

Quản lý thi công

Quản lý thi công

Quản lý thi công công trình tổng quát, theo dõi tiến độ thi công chi tiết theo kế hoạch đã thiết lập.

Báo cáo thi công

Báo cáo thi công

Báo cáo tiến độ công việc thi công, báo cáo sử dụng vật tư công trình.

Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ

Lưu trữ các văn bản pháp lý, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.

Quản lý công trình 365 giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Nhà thầu
Công trình

Công trình

Kế hoạch
Định mức chi phí

Định mức chi phí

Hợp đồng
Quản lý thi công

Quản lý thi công

Báo cáo thi công
Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Nhà thầu

Công trình

Công trình

Kế hoạch

Kế hoạch

Định mức chi phí

Định mức chi phí

Hợp đồng

hopdong

Quản lý thi công

Quản lý thi công

Báo cáo thi công

Báo cáo thi công

Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ

Ưu điểm vượt trội của hệ sinh thái Chuyển đổi số 365

An toàn và bảo mật

An toàn và bảo mật

An toàn, bảo mật tuyệt đối, dữ liệu được lưu trữ theo mô hình điện thoán đám mây.

Một nền tảng duy nhất

Một nền tảng duy nhất

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên một nền tảng duy nhất.

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng công nghệ AI tự nhận thức. Phân tích hành vi người dùng giải quyết toàn diện bài các toán đối với doanh nghiệp cụ thể.

Giải pháp số 1 Việt Nam

Giải pháp số 1 Việt Nam

Luôn đồng hành và hỗ trợ 24/7. Phù hợp với tất cả các tập đoàn xuyên quốc gia đến những công ty SME.

Sử dụng miễn phí trọn đời

Sử dụng miễn phí trọn đời

Miễn phí trọn đời đối với tất cả các doanh nghiệp đăng ký trong đại dịch covid-19.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý công trình 365

Phần mềm quản lý công trình 365 cho phép người dùng quản lý thông tin công trình, thiết lập kế hoạch thi công, hợp đồng thầu/khoán, hồ sơ thanh toán cho từng hợp đồng, theo dõi báo cáo tiến độ thi công.

Đăng ký sử dụng ngay

Download Phần Mềm Quản Lý Công Trình 365

download phần mềm quản lý công trình 365
download phần mềm quản lý công trình trên android download phần mềm quản lý công trình trên IOS

Những câu hỏi thường gặp về phần mềm quản lý công trình 365

Người dùng ẩn danh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Vì sao đi điểm danh, vị trí nhiều điện thoại định vị vị trí sai hoặc quá xa trụ sở công ty?

Nguyễn Thị Lan Anh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Một công ty họ chỉ đăng ký 1 tài khoản tổng mà họ muốn chấm công ở nhiều vị trí khác nhau thì làm thế nào?

Người dùng ẩn danh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Vì sao đi điểm danh, vị trí nhiều điện thoại định vị vị trí sai hoặc quá xa trụ sở công ty?

Những câu hỏi thường gặp về phần mềm quản lý công trình 365

Người dùng ẩn danh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Vì sao đi điểm danh, vị trí nhiều điện thoại định vị vị trí sai hoặc quá xa trụ sở công ty?

Nguyễn Thị Lan Anh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Một công ty họ chỉ đăng ký 1 tài khoản tổng mà họ muốn chấm công ở nhiều vị trí khác nhau thì làm thế nào?

Người dùng ẩn danh

8:00 AM,Thứ 2 ngày 10/10/2021

Vì sao đi điểm danh, vị trí nhiều điện thoại định vị vị trí sai hoặc quá xa trụ sở công ty?